Friday, April 9, 2010

sunanratnaberagaskalau Sunan mahu benar ke barat jauh


Ratna duduk di sempadan ini
Beragas akan datang bunuh.